Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MRS-RABBIT.PL :

Zawarcie umowy ze Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:
Mrs-Rabbit ul. Zieleniecka 10/2 05-230 Kobyłka
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Ogólne
1. Sklep Mrs-Rabbit.pl jest prowadzony przez firmę:

 

Mrs-Rabbit
ul.Zieleniecka 10/2, 05-230 Kobyłka
NIP: 7132459207, REGON: 142830680,
KONTO IDEA BANK: 77 1950 0001 2006 4890 0214 0001
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

Zamówienia realizowane są tylko po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Nie ma możliwości zamówienia towaru z opcją „płatne za pobraniem”.

 

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu adres zamówienia .

 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku nie zgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku reklamacji , pismo reklamacyjne oraz oczekiwania klienta dotyczące przedmiotowej reklamacji, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą nie wszystkie produkty mogą podlegać zwrotowi, produkty te określa ustawa. Sprzedający zgodnie z ustawą dokona zwrotu pieniędzy. Towar na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi, dotyczy to także towarów uszkodzonych lub zniszczonych przez klienta.

 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

12. Zmiany wprowadzane w regulaminie będą dokonywane w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, Będą widoczne na stronie internetowej sklepu sprzedającego. O ewentualnych zmianach regulaminu w trakcie procesu sprzedaży, kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin .W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej.Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątek stanwią postanowienia pkt 14 regulaminu
14. Wyjątki od obowiązywania pkt.13 regulaminu:
•    Sytuacja w której Klient uzna zaakceptowany regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
•    W przypadku zauważenia niezgodności regulaminu z aktualnie obowiązującym prawem klient ma prawo do zgłoszenia Sprzedającemu takiej niezgodności, a Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia zmian wynikających z aktualnych przepisów prawa. Prawo to nie zmienia postanowień regulaminu pkt.13
15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
Używanego oprogramowania i jego wersjia może mieć wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność oraz poprawne wyświetlanie sklepu.

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się w sprawach spornych do przeprowadzenia mediacji. Kwestie sporne nie rozwiązane na drodze miediacji rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

Gwarancje

 

1.    Wszystkie produkty dostępne w sklepie posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski
2.    Oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
3.    Informacje techniczne i specyfikacje produktów pochodzą  z materiałów publikowanych przez producentów.

 

Płatności

 

1.    W przypadku towarów nietypowych lub towarów dużej wartości, a w szczególności towarów na indywidualne zamówienie wymagana jest przedpłata na poczet realizacji zamówienia. Jej wartość jest ustalana indywidualnie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
2.    Metody płatności
•    Przelewem na konto firmy
•    Płatność gotówką ( wyłącznie przed realizacją zamówienia w punkcie odbioru u  Sprzedającego)

 

Dostawy
1.    realizacja zamówienia rozpoczyna się w  momencie zaksięgowania wpłaty.
2.    Długość czasu realizacji jest zależna od dostępności towaru na magazynie sprzedającego lub na magazynie producenta
3.    „Czas realizacji” jest to czas niezbędny do przygotowania towaru do wysyłki.
4.    W związku z dynamiczną zmianą stanów magazynowych czas realizacji może zostać wydłużony o czas dostępności produktu na rynku.
5.    Potwierdzenie dostępności towaru na magazynie sprzedającego lub magazynie producenta może nastąpić tylko po kontakcie telefonicznym i aktualnej fizycznej weryfikacji przez pracownika.
6.    W przypadku wystąpienia braków na magazynie klient po kontakcie ze sprzedającym ustala sposób dalszej realizacji (rezygnacja, dostawa częściowa, wydłużenie czasu realizacji, inne)
7.    „Czas Dostawy” jest to czas realizacji dostawy przez firmę kurierską lub transportem własnym sprzedającego
8.    Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedającym
9.    Cennik dostaw:
•    Przesyłka Kurierska do 30 kg – 29 zł brutto
•    Odbiór osobisty bezpłatnie – w punkcie sprzedaży ul. Wąska 10, 05-230 Wołomin
•    Dostawa transportem Mrs.Rabbit – wyłącznie na terenie Wołomina i Kobyłki powyżej wartości 500 zł bezpłatnie, w innym przypadku ustalana indywidualnie
10.    Cennik dostaw nie dotyczy przesyłek niestandardowych, przesyłek paletowych i większych gabarytów
11.    Zalecamy zakup towaru w ramach jednego koszyka, Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty